ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขามุกดาหารรับสมัครหัวหน้างาน

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (สาขามุกดาหาร) รับสมัครหัวหน้างาน

            จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร แจ้งว่า บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ ปอเรชั่น จำกัด มีหน้าที่สรรหาพนักงานให้กับ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (สาขามุกดาหาร) ซึ่งดำเนินธุรกิจการค้าปลีก กว่า ๖๐ ปี มีความประสงค์รับสมัครและสัมภาษณ์งานระหว่างวันที่ ๓-๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ สามารถลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โดยมีตำแหน่งงานดังนี้ 
            - หัวหน้าแผนกทุกแผนก ๒๗ ตำแหน่ง จำนวน ๒๘ อัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป อายุ ๒๕ ปี ขึ้นไป เงื่อนไขสวัสดิการ มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๒-๕ ปี สามารถบริหารลูกน้องภายในทีมได้ มีความเป็นผู้นำ มีจิตใจรักงานบริการ สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด

            สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดหาร ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๑ ถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร. ๐๔๒-๖๑๓๐๓๗-๘


Share on Google Plus

About Admin

"มุกดาหารโพสต์.blogspot.com" จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในจังหวัดมุกดาหาร และข้อมูลต่างๆในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment