องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ (อบต.ท่าอิฐ) จังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 14 ตำแหน่ง 16 อัตรา


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ (อบต.ท่าอิฐ) จังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 14 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-27 สิงหาคม 2557

ประกาศวันที่ : 08 ส.ค. 2557
ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ (อบต.ท่าอิฐ)

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน
ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา
1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1 1
2 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ระดับ 1 1
3 เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 1
4 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2 2
5 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 1
6 นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 1
7 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3 2
8 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 1
9 นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3 1
10 นักวิชาการพัสดุ ระดับ 3 1
11 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับ 3 1
12 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ระดับ 3 1
13 นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับ 3 1
14 วิศวกรโยธา ระดับ 3 1

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ติดต่อรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขัน ทำหน้าที่ผลิตข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และประมวลผลคะแนน

Share on Google Plus

About Admin

"มุกดาหารโพสต์.blogspot.com" จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในจังหวัดมุกดาหาร และข้อมูลต่างๆในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment