สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารเปิดกิจกรรม “คอนเสิร์ตพื้นบ้านสื่อสารปรองดอง”


            เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "คอนเสิร์ตพื้นบ้านสื่อสารปรองดอง” พร้อมด้วย นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมส่วนราชการทุกภาคส่วนร่วมพิธี โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า การจัดกิจกรรม”คอนเสิร์ตพื้นบ้านสื่อสารปรองดอง” สืบเนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ เมื่องันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และได้กำหนด Road Map ของการบริหารประเทศในระยะที่ ๑ คือต้องเร่งดำเนินการในเรื่องความปรองดองสมานฉันท์ให้เร็วที่สุดในกรอบระยะเวลา ๒-๓ เดือน กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐและได้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองตามแนวทางของ คสช. และการจัดกิจกรรม "คอนเสิร์ตพื้นบ้านสื่อสารปรองดอง”เพื่อรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรู้ ความเข้าในในเรื่องความปรองดองที่ถูกต้อง พร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุน โดยสอดแทรกเนื้อหาการปรองดองผ่านบทเพลงศิลปินพื้นบ้าน ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่

ที่มา : ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

Share on Google Plus

About Admin

"มุกดาหารโพสต์.blogspot.com" จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในจังหวัดมุกดาหาร และข้อมูลต่างๆในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment