ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบบ้านให้ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจนเจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร


            เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค.๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน เปิดกรวยถวายสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานมอบบ้าน และสิ่งของเครื่องใช้ในการดำรงชีพ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางสุธิดา บุญประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้แก่ นายแย้ม นารีนุช บ้านเลขที่ ๑๔๒ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองน้ำเต้า ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

          จากนั้น ในเวลา ๑๔.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะได้เดินทางไปมอบบ้านและสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ นายผาย พันธ์เพชร บ้านเลขที่ ๓๒ หมู่ที่ ๙ บ้านนาหัวภู ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

           ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้บูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา โดยก่อสร้างบ้านให้ราษฏรผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้ให้ความสำคัญ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนจังหวัดมุกดาหารที่ประสบความเดือดร้อน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ที่มา :  ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

Share on Google Plus

About Admin

"มุกดาหารโพสต์.blogspot.com" จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในจังหวัดมุกดาหาร และข้อมูลต่างๆในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment