ปลัดกระทรวงคลัง เผย “นายก” ลงนามจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัดแล้ว


ปลัดกระทรวงคลัง เผย “นายก” ลงนามจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัดแล้ว


นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานอนุกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านสิทธิประโยชน์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2558 ที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ลงนาม เรื่อง การกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ชัดเจน เพื่อให้การจัดตั้ง และดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นายรังสรรค์ กล่าวว่า การกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังกล่าวนั้นอาศัยอำนาจตามข้อ 2.6  ของคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งแห่งชาติ ที่ 72/2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ     ลงวันที่ 19 มิ.ย.  คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

1.ให้ท้องที่ตำบลสายลวด ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่กาษา ตำบลแม่กุ ตำบลแม่ดาว ตำบลแม่ปะ   ตำบลแม่สอด และตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด ตำบลช่องแคบ ตำบลพบพระ และตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ ตำบลขะเนจื้อ ตำบลแม่จะเรา และตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก”

2.ให้ท้องที่ตำบลคำอาฮวน ตำบล นาสีนวล ตำบลบางทรายใหญ่ ตำบลมุกดาหาร และตำบลศรีบุญเรือง อำเภอมุกดาหาร ตำบลชะโนด ตำบลบางทราบน้อย ตำบลป่งขาม และตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ ตำบลดอนตาล และตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหารเป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร”

3.ให้ท้องที่ตำบลท่าข้าม ตำบลบ้านด่าน และตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ และตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็น“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว”

4.ให้ท้องที่ตำบลสะเดา ตำบลสำนักขาม ตำบลสำนักแต้ว และตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็น“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา”

5.ให้ท้องที่ตำบลคลองใหญ่ ตำบลไม้รูด และตำบลหาดเหล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด    เป็น“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด”

ข่าวจาก : โพสทูเดย์

Share on Google Plus

About Admin

"มุกดาหารโพสต์.blogspot.com" จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในจังหวัดมุกดาหาร และข้อมูลต่างๆในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment