อบจ.มุกดาหาร ประกวดขับร้อง สรภัญญะอีสาน


อบจ.มุกดาหาร ประกวดขับร้อง สรภัญญะอีสาน

นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มุกดาหาร ได้มีการกำหนดจัดประกวดขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน และการประกวดพานบายศรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ชิงเงินรางวัลกว่า 450,000 บาท โดยแยกเป็น
1. การประกวดสรภัญญะทำนองอีสาน 243,000 บาท
2. การประกวดพานบายศรี 210,000 บาท
ในระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ. 2558 ที่บริเวณห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขามุกดาหาร

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่นด้านศิลปะขับร้องสรภัญญะในทำนองอีสาน และการประดับตกแต่งพานบายศรีจากใบตองสดให้คงอยู่คู่กับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นสืบไป การแข่งขั้นดังกล่าวแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทประถมศึกษา ประเภทมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ประเภทผู้สูงอายุ คือมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป และประเภทประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป

โดยทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน จะต้องขับร้องตามบทที่กำหนด 4 บท ภายในเวลา 12-16 นาที ประกอบด้วยบทนำ 2-3 นาที บททั่วไป 2-3 นาที บทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 4-5 นาที บทลา 2-3 นาที และผู้เข้าร่วมประกวดต้องมีภูมิลำเนา อยู่ในจังหวัดมุกดาหาร และต้องส่งบทให้คณะกรรมการตัดสินการประกวด รวม 5 ชุดก่อนการประกวด 30 นาที ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 2 รายการได้ที่ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 2-13 กุมภาพันธ์ 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.08-6850-2234 ในวันเวลาราชการ

Share on Google Plus

About Admin

"มุกดาหารโพสต์.blogspot.com" จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในจังหวัดมุกดาหาร และข้อมูลต่างๆในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment