มุกดาหารจัดระเบียบขอทาน เผยค้ามนุษย์น่าห่วงอันดับต้น


มุกดาหาร เร่งจัดระเบียบขอทาน เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญของการแก้ไขปัญหาขอทาน

หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ อาทิ ตำรวจภูธรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลเมืองมุกดาหาร เป็นต้น ได้จัดโครงการจัดระเบียบสังคมขึ้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงปัญหาของคนขอทาน

นายอิทธิพัฒน์ โรจน์จตุรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.มุกดาหาร และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขอทานจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดระเบียบขอทานในครั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญของการแก้ไขปัญหาขอทานเป็นลำดับต้นๆ ซึ่งขอทานที่พบในประเทศไทยมีทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ปัญหาขอทานที่พบมี 3 รูปแบบ คือ ขอทานที่เป็นขอทานที่มีความยากจนจริง ขอทานที่เป็นธุรกิจคือเพื่อหารายได้ และขอทานที่เป็นรูปแบบของการค้ามนุษย์ ซึ่งรูปแบบสุดท้ายเป็นรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลกระทบต่อครอบครัวและจิตใจผู้ถูกกระทำมากที่สุด ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนร่วมมือในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับคนขอทาน และไม่ให้มีขอทานในจังหวัดมุกดาหารได้ ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2558

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

Share on Google Plus

About Admin

"มุกดาหารโพสต์.blogspot.com" จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในจังหวัดมุกดาหาร และข้อมูลต่างๆในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment