คณะผู้แทนจากเมืองผิงเสียง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาเส้นทางการขนส่งสินค้า"มุกดาหาร-จีน"คณะผู้แทนจากเมืองผิงเสียง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาเส้นทางการขนส่งสินค้า"มุกดาหาร-จีน"

นางซุน รุ่ยจูน รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองผิงเสียง พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีเมืองผิงเสียง หัวหน้างานต่างประเทศเมืองผิงเสียง ผู้อำนวยการพาณิชย์เมืองผิงเสียง และคณะได้เดินทางมาเยือนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อศึกษาดูงานที่ด่านชายแดนมุกดาหาร ในด้านบริการส่งออก นำเข้า จากประเทศจีนผ่านด่านชายแดนจังหวัดมุกดาหาร รวมถึงมูลค่าการค้าชายแดน การส่งออก นำเข้าจากจีน นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการค้าชายแดน การค้ากับต่างประเทศ การค้า การขนส่งในพื้นที่จังหวัด โดยมีนายอรัญ จูถนอม หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่1มุกดาหาร นายปิยะ โยมา ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับและจัดบรรยายสรุป ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ณ ห้องประชุม สำนักงานด่านศุลกากร

นายอรัญ จูถนอม หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่1มุกดาหาร กล่าวว่า ด่านศุลกากรมุกดาหารตั้งอยู่บนเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออกสู่ตะวันตก ในการให้บริการของด่านมุกดาหาร ทั้งการส่งออก นำเข้า ไม่ว่าจากจีนเข้ามาไทยหรือจากประเทศไทย ไป สปป.ลาว เวียดนาม และจีนปัจจุบันใช้ระบบอีเลกทรอนิก ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้นำเข้าและผู้ส่งออก พร้อมได้นำอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น

อาทิ เครื่องเอกซเลย์ ระบบอีล็อก ระบบซีซีทีวีในการตรวจสอบสินค้า การขนส่งเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งระบบนี้สามารถเชื่อมโยงด่านศุลกากรได้ทั่วประเทศ นอกจากการใช้กระบวนการอีเล็กทรอนิกแล้ว ในการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ของฝ่ายไทยได้ใช้ระบบซิงเกิล เป็นการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ให้บริการ ณ จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งการตรวจสินค้า การผ่านแดน และในอนาคตอันใกล้นี้ จะพัฒนาไปใช้ระบบ คอมม่อน คอนโทรล แอเรีย คือให้บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว เช่นเดียวกับด่านชายแดนสะหวัน-ลาวบาว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างร่างระเบียบข้อปฎิบัติระหว่าง สปป.ลาว กับไทย ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะทำให้การขนส่งสินค้าได้เร็วขึ้น

สำหรับสินค้าผ่านแดนจังหวัดมุกดาหาร ณ ปี2015นำเข้า จำนวน36,000ล้านบาท การส่งออก 26,000 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2014 มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น ในขณะที่มูลค่าการส่งออกลดลง แต่ถ้ารวมมูลค้าชายแดนแล้วโดยเฉลี่ยก็ใกล้เคียงกัน สินค้าส่งออกมากที่สุด3อันดับแรกได้แก่เครื่องมือที่ใช้ในเหมือง อุปกรณ์อีเลกทรอนิก และมอเตอร์ สินค้าที่นำเข้ามากที่สุด ได้แก่ทองแดง จากประเทศลาว อุปกรณ์อีเล็กทรอนิก และสิ่งทอ ในทุก ๆ ปี

สินค้าที่นำเข้าส่งออกจะมีลักษณะคล้ายกันแต่อันดับจะสลับกันไป สินค้าที่นำเข้าจากจีนส่วนมาก เป็นสิ่งทอ เสื้อผ้า ของเครื่องแต่งกาย ส่วนนโยบายของรัฐบาลไทยในด้านการส่งออกก็เน้นถึงการอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการและจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558

นางซุน รุ่ยจูน รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองผิงเสียง กล่าวว่า เมืองผิงเสียง เป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การกำกับของเมืองฉงจั่ว ซึ่งเป็นเมืองคู่ค้ากับจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน อยู่ห่างจากเมืองหนานหนิงเมืองเอก มณฑลกว่างสี 170 กิโลเมตร อยู่ห่างจากชายแดนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระยะทาง 97 กิโลเมตร ห่างจาก ฮานอยเมืองหลวงของเวียดนาม ประมาณ170กิโลเมตร การคมนาคม จากผิงเสียงไปเวียดนามสะดวกทั้งทางรถไฟ และรถยนต์ เมืองผิงเสียงมีอัตราการเจริญอยู่ที่ 5.3%

หลังจากที่จีนได้สร้างเขตการค้าเสรีอาเซียน ผิงเสียงถือเป็นหน้าต่างสำคัญของจีนสู่อาเซียน และเป็นเส้นทางคมนาคมทางบกของจีนไปยังประเทศอาเซียนที่สะดวกที่สุด ในปีที่ผ่านมา มีการนำเข้าส่งออกผ่านด่านผิงเสียงมีถึง19,000 ล้านหยวน โดยคิดอัตราค้าขายกับเวียดนามประมาณ 10%กับประเทศไทยและประเทศอาเซียน ประมาณ40เปอร์เซ็นต์ ในแต่ละปี  มีการนำเข้าผลไม้จากไทยและอาเซียนไม่ต่ำกว่า100ล้านตัน ซึ่งเป็นการนำเข้าผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของจีน

ก่อนส่งต่อไปยังพื้นที่ส่วนใน มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นการนำเข้าผลไม้จากไทยและผ่านด่านจังหวัดมุกดาหาร ผ่านถนน R9 และผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็จะใช้เส้นทางนี้ในการขนส่งสินค้า เนื่องจากสะดวกและใช้เวลาในการขนส่งประมาณ3วันครึ่ง  และในการมาเยือนมาศึกษาดูงานที่ด่านชายแดนมุกดาหารครั้งนี้นอกจาก ได้รับทราบถึงเส้นทางการขนส่งสินค้าจากจากไทยไปจีน หรือจากจีนมาไทย รวมถึงการให้บริการในด้านต่าง ๆ ในการส่งออก นำเข้าของด่านจังหวัดมุกดาหาร ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และพัฒนาไปสู่ความร่วมมือทางการการค้า การขนส่ง

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

Share on Google Plus

About Admin

"มุกดาหารโพสต์.blogspot.com" จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในจังหวัดมุกดาหาร และข้อมูลต่างๆในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment