เร่งสร้างทาง-ปรับปรุงด่าน ดันเอกชนลุยเขตเศรษฐกิจพิเศษ


เร่งสร้างทาง-ปรับปรุงด่าน ดันเอกชนลุยเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นั่น! ก็เพราะเส้นทางการคมนาคมเหล่านี้ จัดเป็นองค์ประกอบหลักที่ช่วยอำนวยความสะดวกกับการขนส่งสินค้าและการเดินทางไปมา

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า...เรื่องการจัดเตรียมความพร้อม ในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และการพัฒนาระบบโลจิส ติกส์ของประเทศ เพื่อรอรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามนโยบายของรัฐบาลถือว่ามีความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ และยังเป็นนโยบายชิ้นเอกของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

นั่น! ก็เพราะเส้นทางการคมนาคมเหล่านี้ จัดเป็นองค์ประกอบหลักที่ช่วยอำนวยความสะดวกกับการขนส่งสินค้าและการเดินทางไปมา เริ่มตั้งแต่... การนำวัตถุดิบจากทุกพื้นที่เข้ามาแปรรูปเป็นตัวสินค้าก่อนกระจายออกไปสู่ตลาดปลายทาง

การเตรียมความพร้อมในเรื่องที่ว่านี้ กระทรวงคมนาคมในฐานะแม่งานหลัก จึงจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ซึ่งเป็นคณะทำงานที่อยู่ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือ กนพ. ที่มี “บิ๊กตู่” เป็นประธาน และเพื่อให้ได้รับทราบว่า แต่ละโครงการมีความคืบหน้าอย่างไร ในสัปดาห์นี้ ’ทีมเศรษฐกิจเดลินิวส์“ จึงขอนำข้อมูล นำรายละเอียดมานำเสนอให้กับผู้ที่สนใจรับทราบความคืบหน้า

หนองคายงานก่อสร้างคืบ

เริ่มต้นกันพื้นที่แรกกับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับ สปป.ลาว โดยในเส้นทางหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือ ทางหลวงหมายเลข 212 อำเภอโพนพิสัย เชื่อมไปยังจังหวัดบึงกาฬ ล่าสุด...กระทรวงคมนาคมได้รายงานความคืบหน้าว่า ในเส้นทางนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างเริ่มคืบหน้าไปแล้วประมาณ 4% และคาดว่าจะแล้วเสร็จ เปิดให้รถมาวิ่งได้ประมาณเดือน ก.พ. 60 ส่วนอีกโครงการหนึ่ง เป็นการก่อสร้างด่านหนองคายและลานสินค้า ปัจจุบันกรมศุลกากร ยังอยู่ระหว่างการเริ่มขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดราคากลาง คาดว่า อีกไม่นานจะดำเนินการเสร็จแล้วจึงลงมือก่อสร้างทันที

มุกดาหารพร้อมผุดรถไฟ

เช่นเดียวกับ...จังหวัดมุกดาหาร ที่เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว มีโครงการสำคัญ คือ ถนนสาย มห.3019 ในระยะที่ 2 ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร ขยายเส้นทางเป็น 4 ช่องจราจร ซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เข้าสู่พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ล่าสุดกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ ส่วนโครงการอื่น ๆ ยังมีการก่อสร้างในเส้นทางทางหลวงหมายเลข 12 กาฬสินธุ์ บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 บ้านนาไคร้ ตอนนี้กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการก่อสร้างตอนแรก ระยะทาง 8 กิโลเมตร ล่าสุดงานคืบหน้าไปแล้ว 57%

ขณะเดียวกันยังมีโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ ตอนบ้านไผ่–ร้อยเอ็ด–มุกดาหาร–นครพนม ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือรฟท. ได้ทำการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบแล้ว และยังได้ส่งรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมฉบับชี้แจงเพิ่มเติมให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ สผ.แล้ว โดยทั้งหมดคาดว่า จะสามารถแก้ไขพร้อมกับส่งรายงานเล่มใหม่ให้ได้ภายในเดือน ก.พ.นี้ เช่นเดียวกับโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ด่านมุกดาหาร ที่เวลานี้ี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง และเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 22 พ.ย. 59

เสริมเขี้ยวท่าเรือคลองใหญ่

มาที่จังหวัดฝั่งตะวันออกกันบ้าง โครงการสำคัญมีหลัก ๆ คือ ทางหลวงหมายเลข 3 ตราด–หาดเล็ก ตอนที่ 2 ปัจจุบันกรมทางหลวงอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง โดยจะหาตัวผู้รับจ้างได้ภายในเดือนม.ค.นี้ และเริ่มก่อสร้างในเดือน มี.ค. 59 เช่นเดียวกับถนนสายทางเข้าท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่กรมทางหลวงชนบทที่รับเป็นแม่งาน อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างมาปรับปรุงทางเดิมและจะของบประมาณในปี 60-61 เพื่อสร้างทางสายใหม่ขนาด 4 ช่องจราจร ส่วนโครงการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ ด้านกรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างก่อสร้างมีความคืบหน้าแล้ว 95% ขั้นตอนต่อจากนี้...ต้องเตรียมการเรื่องการบริหารจัดการท่าเรือต่อไป

พร้อมกันนี้ยังมีโครงการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนคลองใหญ่ จังหวัดตราดตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องของเขตแดนกับประเทศกัมพูชาจึงต้องชะลอโครงการไว้ก่อน แต่อย่างไรก็ดีกรมศุลกากรก็ไม่อยากให้เสียเวลา เพราะงบประมาณได้รับการอนุมัติแล้วจึงขอปรับแผนไปใช้ในการขยายลานตรวจสินค้าคอนเทเนอร์ก่อน

ลุยงานถนนพร้อมด่าน

ด้านจังหวัดใกล้เคียงมีโครงการใหญ่ ๆ คือ โครงการก่อสร้างถนนแยก ทล.348–บ้านป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ ระยะทาง 12 กิโลเมตร ล่าสุดอยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบก่อสร้างและศึกษาแนวทางการพัฒนาถนน รวมทั้งสำรวจอสังหาฯ เพิ่มเติม เช่นเดียวกันทางหลวงสายอรัญประเทศ–ชายแดนไทยและกัมพูชาบ้านหนองเอี่ยน–สตึงบท ตอนนี้ต้องรอการออก พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินออกมาก่อน ส่วนการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณชายแดนบ้านคลองลึกกรมศุลกากรได้เสนอขอใช้งบกลาง จำนวน 114 ล้านบาทสร้างลานตรวจสินค้าเอกซเรย์ ส่วนโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและปรับภูมิทัศน์ด่านพรมแดนคลองลึกใหม่ ก็อยู่ระหว่างออกแบบอาคาร เช่นเดียวกับ ที่ด่านชายแดน หนองเอี่ยน–สตึงบท ที่อยู่ระหว่างการศึกษาสำรวจออกแบบ

เล็งทำมอเตอร์เวย์ไปยะลา

จบท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้โครงการใหญ่ ๆ เริ่มจากโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์หาดใหญ่–ยะลา กรมทางหลวงคาดว่าจะสำรวจออกแบบเสร็จในเดือน มี.ค.นี้ ส่วนการก่อสร้างแยกทางหลวงหมายเลข 4–ด่านสะเดาแห่งที่ 2 กรมทางหลวงจะขอรับงบประมาณปี 60 วงเงิน 800 ล้านบาทมาดำเนินการ ขณะที่การพัฒนาด่านเริ่มจากด่านศุลกากรปาดังเบซาร์จะทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการก่อน ล่าสุดมีผลงานคืบหน้า 10% ส่วนที่ด่านสะเดามีโครงการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่ ตอนนี้กรมศุลกากรได้รับงบประมาณมาแล้ว 1,602 ล้านบาท โดยจากนี้อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลางก่อนจัดหาผู้มารับงานต่อไป

เห็นได้ว่า การเตรียมความพร้อมด้านโครงการพื้นฐานรองรับเขตเศรษฐกิจของรัฐบาลจนถึงล่าสุดนี้...งานหลายโครงการเริ่มเดินหน้าไปบ้างแล้ว และจากนี้เมื่อทุกอย่างมีความพร้อมเชื่อว่าจะช่วยดึงดูดใจให้เอกชนเข้าไปลงทุนได้สมความตั้งใจของรัฐบาลอย่างแน่นอน.

ทีมเศรษฐกิจ 

Share on Google Plus

About Admin

"มุกดาหารโพสต์.blogspot.com" จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในจังหวัดมุกดาหาร และข้อมูลต่างๆในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment